× O SALÓNU TEXTY ORGANIZAČNÍ TÝM FACEBOOK

9. - 10. 3. 2018

Na divadelní fakultě JAMU.

BURZA!

CO JE SALÓN?

Bohatství společností, v nichž vládne kapitalistický výrobní způsob, jeví se jako „ohromný soubor zboží“, jednotlivé zboží jako jeho elementární forma. Naše zkoumání začíná proto rozborem zboží.

Pojďme se tedy podívat, jak produktivní je ve skutečnosti naše fakulta. I my budeme rozebírat a analyzovat.

Zboží je především vnější předmět, věc, která svými vlastnostmi uspokojuje nějakou lidskou potřebu. Myslíte si, že může vaše tvorba někoho uspokojit? Povaha těchto potřeb, ať už vznikají např. v žaludku nebo ve fantasii, na tom nic nemění. Nejde tu také o to, jak daná věc uspokojuje lidskou potřebu, zda přímo jako životní prostředek, tj. jako spotřební předmět, nebo oklikou jako výrobní prostředek. A jak nás uspokojíte vy? A jak budete spokojení se sebou navzájem?

Každou užitečnou věc (…), musíme zkoumat ze dvou hledisek: co do kvality a co do kvantity. Každá taková věc je souhrnem mnoha vlastností, a proto může být užitečná po různých stránkách. A proto můžete vybrat a poslat text jeden, nebo třeba i padesát! Prozaický, básnický, dramatický. Ba ani tématům se meze nekladou! Objevit tyto různé stránky, a tím i rozmanité způsoby používání věcí, je věc historického vývoje. Nebo našeho Salónu: vaší režijní interpretací a diskuzí nad Vašimi výtvory. Totéž je třeba říci o nalezení společenských měr pro kvalitativní stránku užitečných věcí. Různost měr zboží je dána jednak různou povahou měřených předmětů, jednak dohodou.

Jamáci! A na čem se dohodneme my?

TEXTY

Texty autorů jsou ke stažení v PDF

Hoří vám - Alexandra Bolfová

Matka a Denis - Alexandra Bolfová

Nástupiště číslo jedna - Alexandra Bolfová

Serenáda na nás - Alexandra Bolfová

Slovákům a latentním knězům - Alexandra Bolfová

Sonáta příšer - Alexandra Bolfová

Spojení - Alexandra Bolfová

Ve tmavé místnosti - Alexandra Bolfová

Kdyby náš starý tlustý kocour mohl mluvit - Bernadeta Babáková

Kuchyň - Bernadeta Babáková

Návod na život - Bernadeta Babáková

Tři dny Tři věci - Bernadeta Babáková

Cesta Do Erinu - Eva Kolomazníková

Pódia - Lenka Sobotková

Jednoho večera se tak chystám - Lucie Hrochová

Tak Vám ji vracím - Lucie Hrochová

Cizinec - Marie Mlatečková

Text - Marie Mlatečková

Hostina - Matouš Adam

Stalo se ve výtahu... - Petr Smyczek

Rady nesmělému chlapci - PRDAK

Údržbář pštrosů - PRDAK

Studenokrevnost Obojživelníků - PRDAK

Dvě postavy z téhle povídky - Štěpán Vranešic

Chorobopis - Štěpán Vranešic

Půlnoční Sestřička - Štěpán Vranešic

Detox - Vladimír Mareček

Malíř a komisař - Vladimír Mareček

Osvoboditelé a porobení - Vladimír Mareček

Jak v Kocourkově nosili do radnice světlo - Vladimír Mareček

ORGANIZAČNÍ TÝM

PROJEKT VZNIKL ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ GRANTU DILIA.